Tuesday, October 26, 2010

Memoriał Janusza Kusocińskiego, Warszawa 2010 część 2/part 2

Wyniki Memoriału Janusza Kusocińskiego, Warszawa 2010
Los resultados del Memorial de J.Kusociński, Varsovia 2010
Results of the Janusz Kusociński Memorial, Warsaw 2010
Os resultados do Meeting Internacional de Jenusz Kusociński, Varsóvia 2010

Mężczyźni/Hombres/Men